XX REUNIÓ ANUAL DE LA SOCIETAT CATALANA DE NEUROLOGIA
WORLD TRADE CENTER
Barcelona - 25, 26 i 27 de maig de 2016
www.scn.cat
X CONFERÈNCIA BIENNAL
 BARCELONA - PITTSBURGH